Veel huurders zien hun kans om onterecht betaalde bemiddelingskosten terug te vorderen bij makelaars. In totaal gaat het om zo’n 40 miljoen euro per jaar mogelijk terug te vorderen bemiddelingskosten. Makelaars ontlopen echter vaak terugvordering door bewust de B.V. uit te schrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de B.V. op te heffen. Vervolgens zetten diezelfde makelaars hun werkzaamheden daarna doodleuk voort, op hetzelfde adres en met hetzelfde personeel, maar onder een andere naam. Wanneer een vordering van bemiddelingskosten wel wordt toegewezen, kan deze dan niet meer worden verhaald. Hetzelfde geldt voor huurders die een dergelijke vordering hebben op een makelaar, maar die aantreffen dat de B.V. zich heeft uitgeschreven. Verhaal is niet meer (of heel moeilijk) mogelijk. Dit geeft huurders verder het gevoel in de kou te staan bij het terugvorderen van hun onterecht betaalde bemiddelingskosten. De al reeds zwakke positie van de huurder ten opzichte van de makelaar wordt hierdoor nog verder verzwakt. Het is daarom tijd dat brancheorganisaties als VBO Makelaar en de wetgever hier hun stem over later horen.

[super_sales_button]