[super_sales_button]

Hoewel wij begin oktober nog berichtten dat huurbemiddelaars RotsVast en Nederwoon hadden toegezegd om te stoppen met het onterecht rekenen van bemiddelingskosten, hebben deze partijen een omweg gevonden om huurders alsnog pijn te doen in de portemonnee. Consumentenprogramma Kassa liet zien  hoe deze bemiddelaars nu in plaats van hoge bemiddelingskosten nu administratiekosten vragen van honderden euro’s.  Wanneer medewerkers van de bemiddelaars om commentaar werd gevraagd, werd duidelijk dat deze goed beseften hoe deze truc in elkaar zat. De verschillen tussen bemiddelingskosten en de hoge administratiekosten bleken te verwaarlozen.

RotsVast en Nederwoon, twee van de grootste bemiddelaars op de huurmarkt, hadden eerst aan de Autoriteit Consument en Markt beterschap beloofd. De voorzitter van de Nederlandse Woonbond zegt dat de manier waarop de bemiddelaars handelen een vorm van verkapte bemiddelingskosten zijn.

[super_sales_button]

Bron:

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13351/Huurbemiddelaars-zeggen-andere-werkwijze-toe/