Vanaf 1 oktober 2015 zal door een wetswijziging de huur voor sommige sociale huurwoningen verlaagd worden. De wetswijziging houdt in dat het WoningWaarderingStelsel (WWS) wordt aangepast. Dit betekent dat de puntentelling voor sociale huurwoningen anders wordt berekend. Het gaat echter wel alleen om zelfstandige woonruimtes.

Een aantal woningcorporaties hebben al aangegeven de huur te verlagen voor hun huurders. Het kan echter geen kwaad om dit zelf te berekenen en dit bij uw corporatie aan te kaarten. U heeft hiervoor wel de WOZ-waarde van de nodig van uw huurwoning nodig. Die is op te vragen bij de verhuurder of bij de gemeente. Vervolgens kunt u hier een huurprijscheck uitvoeren om de maximale huurprijs van uw woning te controleren.

Vooral huurders in wijken en steden die minder populair zijn zullen voordeel hebben van deze nieuwe puntentelling. De huurprijs van woningen in populaire regio’s kunnen ook via het nieuwe puntensysteem ook een hoger uitvallen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat uw huur ineens met honderden euro’s omhoog gaat. De huur mag per jaar maar één keer omhoog met het door de overheid vastgestelde percentage.