Op 1 juli 2016 zal het verbod omtrent dubbele bemiddelingskosten definitief in werking treden. Voor huurders van zelfstandige woonruimten die in het verleden bemiddelingskosten hebben betaald, verandert er in principe weinig. Het oordeel van rechters in eerdere zaken – bijvoorbeeld de uitspraak van de Hoge raad in oktober 2015 – was namelijk al reden voor rechters om dubbele bemiddelingskosten als illegale praktijk aan te merken. Ook wanneer een huurder geen dienst is geleverd door de makelaar, behalve dat de huurder een woning op de website van de makelaar heeft gevonden, zijn de bemiddelingskosten illegaal.

Voor huurders van kamers verandert er wel een hoop. Bemiddelaars mogen vanaf 1 juli geen bemiddelingskosten rekenen aan huurder en verhuurder. Echter blijft nog onduidelijkheid bestaan over de gevallen die voorafgaand aan 1 juli hebben plaatsgenomen. Toekomstige uitspraken van rechters kunnen hier hopelijk meer helderheid in scheppen.